Ver Sekigahara película 2017 online
Sekigahara

Sekigahara (Película 2017)

El 21 de octubre de 1600, se lleva a cabo la Batalla de Sekigahara, que finaliza el periodo Sengoku y determina un gobernante para la nueva era.

Equipo destacado

Actores principales

 • Junichi Okada
  Junichi Okada Ishida Mitsunari
 • Kasumi Arimura
  Kasumi Arimura Hatsume
 • Koji Yakusho
  Koji Yakusho Tokugawa Ieyasu
 • Takehiro Hira
  Takehiro Hira Shima Sakon
 • Masahiro Higashide
  Masahiro Higashide Kobayakawa Hideaki